o_domu_zdravlja kutak_za_pacijente javne_nabavke finansije kontakt
istorijat
menadzment
organizaciona_struktura


10.05.2016.

Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja o participaciji za 2016. godinu

 

05.05.2016.

Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite

 

18.03.2016.

Izvod iz Zakona o pravima pacijenta

 

14.03.2016.

Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike

 

04.03.2016.

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Zakon o javnom zdravlju

 

07.12.2015.

Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju


21.09.2015.

Kolektivni ugovor

 

Direktoru Doma zdravlja Novi Bečej, Dr Anđelki Korovljev, 24.12.2013. godine dodeljeno je priznanje "Kapetan Miša Anastasijević" za naj - lekara humanistu.
U ponedeljak 14. oktobra 2013. godine u Sali Doma kulture u Novom Bečeju održan je svečani skup povodom osnivanja Radne grupe za koordinaciju palijativnog zbrinjavanja Saveta za zdravlje Novog Bečeja.
Skup je organizovala Skupština opštine Novi Bečej u saradnji sa Domom zdravlja Novi Bečej i Projektnim timom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Evropske unije "Razvoj palijativnog zbrinjavanja u Srbiji".

o domu zdravlja kutak za pacijente javne nabavke finansije kontakt